Amatørsymfoniorkesteret Salling Spillemænd kommer gerne ud og spiller koncerter.

Da vi er knap 40 musikere, kræver det megen plads.

Vort repertoire er klassisk musik i en blanding af satser for hele symfoniorkestret, strygerensemblet eller blæsergruppen. Musik for orkester og solist vil kunne arrangeres.

Kontakt formanden og hør nærmere, hvis I tænker på at få os på besøg. Vi spiller ca. 4 årlige koncerter, fortrinsvis om mandagen. En koncert koster 4-5000 kr.

Kontakt:
Formand Erik Bentzen, 30279646, mail: kebentzen[snabel-a]gmail.com