Lørdag den 10. januar 2009 kunne Salling Spillemænd fejre et markant jubilæum, nemlig at orkesteret har eksisteret i 75 år. Som man kan læse i jubilæumsskriftet og andre historiske dokumenter blev orkesteret startet i det små i Hindborg Skole i 1934 af daværende førstelærer Niels Thygesen, som var en mand med mange musikalske talenter og indsigt i musikkens mange facetter.

Et så ekstraordinært og i amatørmusikken yderst sjældent jubilæum skulle fejres på behørig vis og den siddende bestyrelse påtog sig opgaven.

Det første og største projekt blev fremstilling af et jubilæumsskrift, som dels fortæller historien om orkesteret, og dels fortæller om mange af de mennesker, som igennem årene har spillet i Salling Spillemænd og derved været med til at holde orkesteret i gang.

Resultatet kan ses i skriftet” Salling Spillemænd Amatørsymfoniorkester i 75 år”. Jubilæumsskriftet kan købes i boghandelen eller ved henvendelse til Mette Marie Nielsen (kontakt).

Selve dagen blev markeret med en jubilæumskoncert i Kulturcenter Limfjord efterfulgt af en reception for orkester, inviterede gæster, tilhørere og pårørende. Dette arrangement havde fin tilslutning, og mange gamle elever og orkestermedlemmer var mødt op, så der var stor gensynsglæde og megen hyggelig snak over maden.

Senere på dagen deltog alle i en nytårskoncert med Skive Symfoniorkester, nogle som medspillere, andre som tilhørere.

Dagen sluttede med festmiddag for orkestermedlemmer og pårørende. Her var der fin stemning med god mad og forskellige underholdende indslag, og aftenen sluttede med runddans efter færøsk mønster og med en til lejligheden forfattet tekst, som kaldte smilene frem.