Julekoncerter 2009:

Orkestret afholdt to julekoncerter denne sæson i hhv. Egeris Kirke i Skive (15. dec) og Karby Kirke på Mors (16. dec).
Ved begge koncerterne spillede orkestret Schuberts 6. symfoni i C dur, 1. sats.
Ved koncerten i Egeris Kirke spillede strygergruppen fire satser af Vivaldis L’Estro Armonico, Op. 3, Concerto No. 2.
Ved koncerten i Karby Kirke spillede blæsergruppen Joachim Raff, Sinfonietta, op. 188. 4. sats Vivace.
Koncerten blev afholdt sammen med Morsø Koncertkor under ledelse af Nanna Kjær, som sang en selvstændig afdeling og en række christmas carols hvor orkestret akkompagnerede.

Beethovens 3. klaverkoncert, solist: David Strong

Dette spændende fællesprojekt mellem Salling Spillemænd og musikskolerne i Skive, Morsø og Thisted kommuner blev det bærende element i starten 2010. David Strong fra Det Jyske Ensemble var klaversolist på symfonien. Ud over det sædvanlige orkester deltog professionelle musikskolelærere fra de tre musikskoler sammen med deres elever.

Koncerten blev afholdt på Morsø Teater den 22. marts. Ved koncerten spillede David Strong og Muriel Cellier (DJE) desuden en Beethoven duet for klaver og cello.

Fra koncerten i Morsø Teater 22. marts 2009

Optagelsen fra koncerten ligger tilgængelig via afspilleren herunder
NB afspilleren er midlertidigt slået fra pga. opdatering af hjemmesiden

Fælles sommerafslutning den 17. maj

Denne aften spillede symfoniorkestret 1. og 3. sats af Mozarts symfoni nummer 31.
Udover symfoniorkestret deltog B-orkestret, stryger- og blæsergrupperne, obo-kvartet, fagot-kvartet samt gæsteoptræden af Skive Musikskoles saxofongruppe under ledelse af Trine Jensen-Gadegaard.
Efter koncerten blev der serveret en let anretning og drikkevarer for at fejre den veloverståede koncert og forårssæson.